Mikael Oinas – Studie- och yrkesvägledare

Boråsaren Mikael Oinas tog sin examen som studie- och yrkesvägledare 2018 vid Malmö Universitet. Den treåriga utbildningen genomfördes på halvdistans. Nu är han en av nio studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i Borås.

– Jag valde ett yrke där man får arbeta, samtala och vägleda människor säger Mikael. Det är också ett bristyrke så efterfrågan är stor.

– Det är många nyanlända som behöver läsa svenska för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar om att hitta vägar för att de ska nå sitt mål. Vi försöker matcha näringslivets önskemål om rätt kompetens för att ge ökad möjlighet till jobb. Men i första hand är vi lyhörda för elevens önskningar. Det är viktigt att alla känner att de medverkat till ett beslut.

– Vuxenutbildningen har idag drygt 5000 elever per år. Några går korta kurser, andra längre utbildningar. Vi servar också alla andra elever inom hela Boråsregionens vuxenutbildning.

Att måla på fritiden är viktigt för Mikael som har haft ett flertal utställningar i Borås, Stockholm och Skövde. 

– Jag trivs med arbetet och mina trevliga kollegor, säger Mikael som numera också läser kriminologi på distans vid universitetet i Stockholm.
Foto Peder Persson.

Senaste Nytt
Camilla Winter. Internationell koordinator
Digitalisering stärker regionen