Lärlingar på strokeavdelningen får examen i januari

Nasra Mbarouk och Farhan Amar praktiserar som lärlingar under tretton veckor på strokeavdelningen, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. De utbildar sig till undersköterska i vuxenutbildningens tvååriga utbildning Hälso- och sjukvård 2. De blir klara i januari 2024. I mitten på bilden handledarna Sabine Fischer och Ramesh Mirzael. Foto Peder Persson.

– Vi trivs på avdelningen med våra handledare och kollegor, säger Nasra Mbarouk. Jag vill arbeta inom vården och sedan fortsätta utbilda mig till sjuksköterska.

– Jag vill lära mig mer svenska och fortsätta inom vården, säger Farhan Amar. I skolan har vi studerat via böcker och filmer med mera. Det praktiserar vi nu på strokeavdelningen vilket ger oss mycket.

– Detta är vår tredje termin med lärlingar från vuxenutbildningen, säger huvudhandledaren Jenny Persson. De är ingen belastning för oss utan snarare tvärtom. En handledare leder två lärlingar och över tid kan de arbeta mer fritt. Det är spännande att se hur de växer. Nu är de som våra kollegor och vi är riktigt stolta över deras utveckling. Här får de en bra grund för sitt fortsatta arbete. Vi tänker att i framtiden kan de bli våra medarbetare på strokeavdelningen eller andra avdelningar på SÄS.

Eva-Lotta Dahlqvist är språklärare och tillsammans med vårdlärare Ninnie Bäckänger arbetar de bland annat med att utveckla och stärka elevernas svenska och medicinska terminologi. Lärlingarna har redan läst svenska men här handlar det om fackspråk inom yrket och svenska generellt då de ska kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor.

– Den tvååriga utbildningen till undersköterska har ett fantastiskt koncept och till våren har vi flera intresserade som vill söka sig till vården, avslutar vuxenutbildningens vårdlärare Ninnie Bäckänger.

– För att nå ett gott utbildningsresultat bör språklärare och handledare arbeta tillsammans, säger lärlingarnas vårdlärare Ninnie Bäckänger och språklärare Eva-Lotta Dahlqvist. Foto Peder Persson.

– Min roll är att tillsammans med lärlingarna utveckla och stärka språket. Jag ger dem också strategier för att ta in yrkesspråket. Tillsammans med Ninnie Bäckänger tar vi fram och presenterar material och diskuterar med eleverna, säger Eva-Lotta Dahlqvist.

– Vi vill också nämna det fina samabetet vi har under lärlingsveckorna med strokeavdelningen på SÄS i Borås. Man känner sig välkommen och trivs i den fina stämmning som råder på avdelningen, säger Ninnie Bäckänger.

 

 

– Våra lärlingar på strokeavdelningen får delta i verksamheten. Först för att lära och efter cirka tre veckor får de praktiskt vara med och arbeta i mottagandet av våra akutpatienter, ta prover och genomför tester, säger huvudhandledare Jenny Persson.

När eleverna har blivit mer självständiga och kan arbeta på mer egen hand får de ett aktivitetskort. Aktivitetskorten är en hjälp för eleverna på vad man ska utföra och göra för att uppnå de olika målen i kursen.

– Våra lärlingar på strokeavdelningen får delta i verksamheten. Först för att lära och efter cirka tre veckor får de praktiskt vara med och arbeta i mottagandet av våra akutpatienter, ta prover och genomför tester, säger huvudhandledare Jenny Persson.

När eleverna har blivit mer självständiga och kan arbeta på mer egen hand får de ett aktivitetskort. Aktivitetskorten är en hjälp för eleverna på vad man ska utföra och göra för att uppnå de olika målen i kursen.

Länkar till:
• Samarbete ger ökad kompetens på badanläggningar
• God Jul och Gott Nytt År!
• Vi tillsammans! BRvux personal samlades i Borås