Samarbete ger ökad kompetens på badanläggningar

För att utbilda och öka sökande till badanläggningar genomför Boråsregionens vuxenutbildning kurser i samarbete med Svenska Badbranschen och Nordiskt Valideringsforum. Foto Peder Persson.

– Vi vill att utbildningarna, som är tjugo veckor, ska få fler att söka till våra badanläggningar samtidigt som kunskapen för de redan anställda kan höjas via validering, säger utbildningsansvarige Fredrik Holmer.

Personal på våra anläggningar ska i framtiden indelas i tre grupper beroende på kompetens.

Steg 1 är grundläggande kompetens för arbete inom badanläggning. Det är timanställda för bevakning och lokalvård.

Steg 2 tituleras badvärd. De har den kunskap som branschen kräver. Ska genomföra simskolor, ha kontroll på säkerhetsföreskrifter och kan rädda besökare som hamnar i problem i bassängerna.

Steg 3. Det planeras nu även att via yrkeshögskolan genomföra badmästarutbildning.

Fredrik Holmer är lärare och håller i utbildningen för personal till badanläggningar. Han har arbetat nitton år i Stadsparksbadet i Borås.
– Med ett gott samarbete mellan vuxenutbildningen, Svenska Badbranschen och Nordiskt Valideringsforum har vi möjlighet att utbilda nya medarbetare och validera redan anställda för att höja kompetensen över hela vårt verksamhetsområde. På detta sätt ökar vi inte bara kunskap och status utan stärker identitet, trygghet och status i vardagen.

Länkar till:
• God Jul och Gott Nytt År!
• Vi tillsammans! BRvux personal samlades i Borås

• Lärlingar på strokeavdelningen får examen i januari