Vi tillsammans! BRvux personal från åtta kommuner samlades i Borås

Vuxenutbildningschef Åsa Nätterlund hälsade lärare, rektorer, studie- och
yrkesvägledare samt IT-personal välkomna till samverkansträff i Borås kongresshus.

Det är åtta kommuner i boråsregionen som samverkar inom vuxenutbildning. Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommun samlade drygt tvåhundra anställda för att under en heldag samtala om samverkan, kompetensutveckling, artificiell intelligens med mera.

– Jag tror att vi blir bättre tillsammans och kan öka likvärdigheten för eleverna om vi verkar tillsammans och bollar hur vi arbetar inom vår skola, säger Åsa Nätterlund.

– Samverkan innebär bland annat att alla ska ha samma eller liknande möjlighet till utbildning. Vi ska arbeta för likvärdighet och öka möjligheten för näringsliv och offentlig verksamhet att delta och påverka utbudet av utbildningar. Genomföra utbildningar på företag där både handledare och lärare är med eleven under hela utbildningstiden.

– Jag tänker på samverkan nationellt där man funderar på vilken kommun man ska samverka med  – där är vi redan. För oss gäller steg två och jag ser med tillförsikt mot framtiden, avslutar Åsa Nätterlund.


 

 

 

 

Erik Winerö, doktorand och forskare inom tillämpad IT mot utbildningsvetenskap föreläste vid vuxenutbildningens träff i Borås kongresshus den 29 november. Föreläsningen handlade om hur digital teknik och specifikt AI påverkar lärares sätt att bedöma kunskap. Utvecklingen inom artificiell intelligens går med rasande fart. Den påverkar alla delar av samhället men just nu framför allt skola och utbildning.

I dagsläget finns ingen reglering hur vi ska hantera AI. Det är upp till varje skola vilket gör att det ser olika ut. När man inte riktigt vet finns det risk att studenter och elever springer före och använder det på ett otillbörligt sätt. Till exempel genom att fuska vilket är utbrett.

– Vi behöver förstå och inte ducka för den nya tekniken. Få konkreta råd hur man kan hantera den och anpassa den till undervisning, avslutar Erik Winerö.


Länkar till:
• Lärlingar på strokeavdelningen får examen i januari
• Samarbete ger ökad kompetens på badanläggningar
• God Jul och Gott Nytt År!