Ökad digitalisering berör tusentals

Representanter för Boråsregionens åtta kommuner träffas regelbundet för att utveckla Lärcentra. Bland annat för att ge fler möjlighet att studera oberoende av bostadsort.
Foto Peder Persson.

Mia Sundström är enhetschef och leder vuxenutbildningens projekt Lärcentra i Boråsregionens åtta kommuner.

– Lärcentra har tidigare funnits i olika former och ofta tänker man den som en fysisk plats där elever får stöd i sina studier.

 – Vi ser Lärcentra också som en digital plats där man får möjlighet att välja utbildningar oberoende var man bor. Har man problem att ta sig till skolan kan man följa sin utbildning via dator. Flera av våra kommuner har idag också fysiska platser som en del av sitt Lärcentra. Sättet att arbeta tillför ytterligare en möjlighet där våra utbildningar blir mer flexibla och hittar former som passar olika individer. 

För närvarande har vi utbildning inom Barn och fritid och tittar också på kombiutbildningar inom SFI där man läser 50 procent Svenska för invandrare och femtio procent yrkesutbildning blandad med arbetslivserfarenhet.

– Projektet Lärcentra berör idag åtskilliga tusen vuxen-elever och sättet att arbeta påverkar lärare, studieväg-ledare och administratörer så det är många inblandade. Digitalisering kommer att ta större plats i undervisning där en ökad flexibilitet skapar möjlighet för fler att följa sina studier via dator.

– Det är alltid spännande att stå inför förändringar och tänka nytt, avslutar Mia Sundström.

Senaste Nytt
Sveriges bästa arbetsförmedling
Tid, rum och plats är inget hinder