Tid, rum och plats är inget hinder

Tid, rum och plats är inget hinder för utbildning, säger Christopher Nilsson på Naturbruk.
Foto Peder Persson.

– Våra yrkesutbildningar inom djur, lantbruk, skog och trädgård är framtagna efter näringens behov och våra studerande är därför eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Christopher Nilsson som är rektor för vuxenutbildning inom Västra Götalands naturbruksförvaltning.

– Vårt uppdrag är att regionalt vara mäklare, motor och mötesplats och skapa vägar för ett livslångt lärande. Vuxenutbildningen är central då vi har snabba spår för att grundutbilda och skapa plattform för vidareutbildning inom våra yrkesområden. De studerande har tillgång till djurbesättningar, skog och mark, en gedigen maskinpark, toppmoderna anläggningar och lärare med hög kunskapsnivå och bred erfarenhet.

Tid, rum och plats är ingen begränsning då vi också digitalt kopplar ihop studerande och pedagoger. Klassrummet blir en tvåvägskontakt där lärare och elever befinner sig på olika platser. Vi får ett bredare upptagningsområde och den digitala och praktiska miljön möjliggör en kvalitetssäkrad utbildning.

– Idag har vi ca 40% egenproduktion av livsmedel och är beroende av import med ofta långa transportvägar. För att säkerställa oberoende vid en nationell krissituation bör antalet utbildade människor som arbetar och får sin försörjning inom de gröna näringarna bli fler.

– Min erfarenhet av samarbetet med vuxenutbildningen i Borås är att vi för en dialog som jag känner mig bekväm i så vårt framtida samarbete känns konstruktivt och positivt, avslutar Christopher Nilsson.

Boråsregionens vuxenutbildning upphandlar utbildning från 
NaturbrukMovantLerniaFolkuniversitetetHermods och Astar.

Ökad digitalisering berör tusentals
Senaste Nytt
Sveriges bästa arbetsförmedling