Sveriges bästa arbetsförmedling

Niklas Pettersson arbetar som branschstrateg på Arbetsförmedlingen. Han har bland annat anlitas av SVT som expert i serien Sveriges bästa arbetsförmedling. Foto Peder Persson.

Niklas Pettersson arbetar som branschstrateg på Arbetsförmedlingen för Nordvästra Götalands 36 kommuner. Arbetet handlar om att internt säkra kompetens för att kommunicera med arbetsgivare och arbetssökande för att skapa tillväxt och få arbetssökande i arbete. Externt handlar det om att möta branscher och större företag i regionen, och ibland i hela riket då de inte finner kompetens på den ort där de verkar. 

– Ett exempel just nu är att man söker ett stort antal styckare och slaktare, där det råder stor brist. Då lägger jag ut frågan till berörda förmedlingar och tar även kontakt med flera andra aktörer, inte minst vuxenutbildningen, för att i detta fallet bilda ett branschråd för att hitta olika lösningar för kompetensbristen i branschen i samverkan. Här är de delregionala kompetensplattformarna viktiga.

– Kompetensplattformarna kom till 2009 på uppdrag av regeringen. Arbetsförmedlingen samverkari Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg där ett av huvudmålen är att arbeta för en långsiktig kompetensförsörjning. Alla inblandade har samma mål: människor ska finna och behålla sitt arbete vilket ger ökad tillväxt. Vuxenutbildningen är en viktig partner. De höjer den lokala utbildningsnivån och genomför efterfrågade utbildningar.

– Vi har en överhettad arbetsmarknad trots att arbetslösheten är ca 340 000. 80 procent av dem har en utsatt ställning och är ofta i behov av någon extra insats. Cirka 70 000 tillhör inte dessa grupper men då ska de bo på rätt ort, må bra och vilja ta jobben som erbjuds. Tar vi svenskfödda har vi ca 3 procent arbetslöshet jämfört med ca 20 procent i gruppen utrikes födda. Så hade vi inte haft någon invandring så hade vi inte haft någon arbetskraft över huvud taget.

– Jag hittar inget häftigare uppdrag än att jobba strategiskt för att företag ska få kompetens och människor skall få jobb, tycker Niklas Pettersson.

Tid, rum och plats är inget hinder
Ökad digitalisering berör tusentals
Senaste Nytt