Ökat intresse för trädgårdsutbildning

Anders Stålhand, ansvarig för trädgårdsutbildningen på Naturbruksskolan Uddetorp tillsammans med eleverna Karin Sandstedt, Fredrika Mann och Berit Lomås. Foto Peder Persson.

– Berit, Karin och Fredrika är några av de som studerar Trädgård grundkurs på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara. Utbildningen har riksintag och lockar elever från hela Sverige. Totalt läser man under 50 veckor men det mesta är på distans. Man träffas var sjätte vecka på skolan och resten av tiden studerar man i sin hemort, eller så gör man sin Arpetsplatsförlagda lärande, APL-praktik.

– På Uddetorp samlar vi Naturbruksförvaltningens vuxen- och yrkeshögskoleutbildningar, säger Anders Stålhand som är ansvarig för trädgårdsutbildningen för vuxenutbildningens elever.

– Intresset för trädgård har ökat och det är både vi och branschen glada för då det är svårt att hitta personal till skötsel av parker, kyrkogårdar och övriga utomhusanläggningar.

Berit Lomås är enhetschefen som ser det här som en fantastisk möjlighet att byta livsresa. Genom det livslånga lärandet kan hon här utveckla sitt trädgårdsintresse och så småningom kanske byta yrkesinriktning.

Trafikplanerare Karin Sandstedt är inne på samma spår.
– Jag hjälper byggare och invånarna att välja bra vägar under det stora byggskedet som vi nu har i Göteborg. Att byta inriktning och arbeta med trädgård skulle passa mig. I så fall startar jag eget företag och arbetar med privata trädgårdar.

Fredrika Mann arbetar som sanerare men ska byta inriktning.
– Mitt intresse för trädgård har stegrats och i min planering finns att starta egen plantskola.

Länkar till…..

Nimca praktiserade några veckor i Nederländerna

Vuxenutbildning är en del av lösningen för flera stora samhällsutmaningar

Hitta ditt yrke. Jobbmässa