över 800 besökte utbildningsmässan 2019

Erica Seeger, Söder & Co, Theresia Sundström, Effektiv och Kajsa Larsson, Manpower representerade bemanningsföretagen på BRvux välbesökta utbildningsmässa. Foto Peder Persson.

2012 slog Boråsregionens vuxenutbildning första gången upp portarna till Utbildningsmässan. Först blygsamt men år för år har den växt. 2019 besöktes den av drygt 800 personer från 8 kommuner som önskade få veta mer om vilka yrkesutbildningar som BRvux, yrkeshögskolorna och folkhögskolorna i regionen erbjuder. För första gången fanns även Högskolan på plats tillsammans med polis- och räddningstjänst och bemanningsföretag.

– Det är jätteroligt att så många kommer och ställer ut, säger Silva Isaksson som håller i mässplaneringen. Målgruppen denna gång var dels yngre som hoppat av gymnasiet och de som gått grundläggande utbildningar på komvux, dels äldre som av något skäl vill göra ett karriärsbyte. Kanske har de blivit arbetslösa eller så behöver de av något annat skäl byta yrke. Därför är det viktigt för BRvux att visa upp vilka utbildningar som finns, men också hur man som student ska finansiera sin studiegång och vilka möjligheter till jobb som finns efter utbildningen

– Vårt uppdrag är att anordna utbildningar för så kallade bristyrken, säger rektor Anita Lomås. Idag finns det många bristyrken och vi erbjuder ett 50-tal olika yrkesutbildningar som visades på utbildningsmässan.

Länkar till…..

Åsa Nätterlund
rektor för vuxenutbildningen i Vårgårda och Herrljunga.

Christina Player Pellby
Regional processledare för
Vård och omsorgscollege Sjuhärad

Sen ansökan fram till 11 augusti.

Nytt: Naturutbildningar