Christina-player-pellby-processledare


Christina Player Pellby bor i Marks kommun och pendlar till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Där arbetar hon sedan årsskiftet som regional processledare för Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad. Foto Peder Persson.

– Mitt arbete känns meningsfullt och jag känner tillfredställelse varje morgon när jag sätter mig på tåget från Kinna till Borås, säger Christina Player Pellby.

Organisationen är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackförbund, arbetsförmedling och högskolan och syftar till att tillgodose behovet av personal (främst undersköterskor) och kompetensförsörjning inom vård- och omsorg. Arbetsliv och utbildning samverkar för att utbildning ska leda till arbete och för att medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Organisationen arbetar bland annat med handlednings- och ambassadörs­utbildningar, valideringsmodeller och språkombudsutbildningar. Samverkan sker på lokal och regional nivå och utgår från organisationens kvalitetskriterier. I Boråsregionen finns två Vård- och omsorgscollege där 6 kommuner samverkar.

Anledningen till att verksamheten växer i Sverige är svårighet att rekrytera undersköterskor till vård- och omsorgsarbete. Att vi blir äldre och fler i sjuhäradsbygden talar också för att vård och omsorgssektorn kommer att växa.

– Med Högskolan för vi även samtal om olika former av kompetensutveckling.

Länkar till….

Sen ansökan fram till 11 augusti.

Nytt: Naturutbildningar

Vuxenutbildningens jobbmässan blev succé

PORTRÄTT
Åsa Nätterlund är rektor för vuxenutbildningen i Vårgårda och Herrljunga.