SENASTE NYTTT JUNI 2019

På brvux.se hittar du
alla sökbara utbildningar

Länkar till….

Drygt 800 besökte
årets utbildningsmässa

Åsa Nätterlund
rektor för vuxenutbildningen
i Vårgårda och Herrljunga.

Christina Player Pellby
Regional processledare för
Vård och omsorgscollege Sjuhärad