asa-natterlund-rektor-vuxenutbildningen-vargarda-Herrljunga.

 Åsa Nätterlund vill motivera, inspirera och ge möjligheter. Foto Peder Persson.

Åsa Nätterlund är rektor för vuxenutbildningen i Vårgårda och Herrljunga. Hon har tidigare arbetat inom sjukvården i Alingsås och i ett forskningsprojekt inom EU på Göteborgs universitet. Under tre år arbetade hon som vårdlärare inom vuxenutbildningen innan hon tillträdde tjänsten som rektor.

– Att bidra till att människor kommer in i yrkeslivet är en glädje, säger Åsa. Blir det en lågkonjunktur så står vi redo likväl som den högkonjunktur vi är inne i just nu.

Sammanlagt är vi tjugo som arbetar med vuxenutbildning och vi erbjuder elutbildning, transportutbildning buss och lastbil, barnskötarutbildning och vårdutbildning till undersköterska. SFI, grund och gymnasiekurser i svenska, engelska och samhällskunskap, distanskurser och Särvux.

– Det är lätt att få kontakt och skapa nätverk med näringslivet i Herrljunga/­Vårgårda. Man är positiv till samarbete och lyhörda till våra önskemål om lärlingsplatser, praktik med mera. Företagen tar även emot de som har svårigheter med svenska språket då de vet att det är övergående. Samarbete inom utbildning och lokalt näringsliv är nyckeln till lyckad utveckling och gemensamt sammanställer vi de kompetenser som de olika branscherna efterfrågar.

Åsa är uppvuxen på landet. Tidigt ägnade hon sig åt fotboll, skytte och innebandy. Idag bor hon med familj i Alingsås och pendlar varje morgon till sitt arbete efter att hon vanligtvis rensat hjärnan med en joggingrunda.

Länkar till…..

Christina Player Pellby
Regional processledare för Vård och omsorgscollege Sjuhärad

Sen ansökan fram till 11 augusti

Nytt: Naturutbildningar

Vuxenutbildningens jobbmässan blev succé