Var finns jobben!

– Kompetensplattformen spelar en viktig roll, säger ordförande Dennis Lenberg.

 

Dennis Lenberg är ordförande i Kompetensplattform Boråsregionen där åtta kommuner ingår. 
– Kompetensplattformen har funnits i sex år och är ett initiativ från Tillväxtverket. De vill ha en part i
varje region för att samverka och samla information.

Den breda sammanslutningen från offentlig verksamhet, näringsliv och utbildare är unik. Gemensamt mål är att ge möjlighet för god kompetensförsörjning och minska antalet arbetssökande.
– Vi är inte beslutande utan träffas, diskuterar och i slutändan producerar bärande idéer. Medlemmarna tar med sig dessa till sina nätverk för att om möjligt utveckla och iscensätta dem i sin egen verksamhet.

Då deltagarna representerar skilda verksamheter blir resultaten spännande och välgörande för det fortsatta arbetet för ökad kunskap och kompetensförsörjning. Exempelvis är vuxenutbildningen i dessa tider en mycket viktig part som har visat sig vara
flexibel och snabbfotad. De tittar på konstruktiva lösningar för att få elever att bli mer intressanta på arbetsmarknaden.
– Kompetensplattformen spelar en viktig roll. Tidigare var uppgiften hur vi skapar möjlighet för att tillsätta lediga tjänster i våra företag. Nu är fokus på alla friställda och var jobben finns, säger Dennis Lenberg med bakgrund från bemanningssektorn och ordförande för föreningen Företagarna.